Старобългарски речник
протво 
протво предл С дат. За означаване с какво се съгласува нещо: според, съобразно с тѣмьже  аꙁъ млъ сѧ дѣѭ бѹ. прпадаѩ т ое. да подас м ꙁаповѣдь. протво ꙁъломъ момъ. некъл вьꙁнкнѫ ꙁ глѫбнꙑ беꙁаконе мохъ СЕ 68b 26 да обрѧщемъ сѧ прѣдъ тобоѭ. ѹгождьше. ꙇ не стꙑдѧще сѧ. егꙿда въꙁдаеш комѹжъдо. протво дѣломъ его. слава оцю СЕ 17a 21 Срв.СЕ 67b 3 СЕ71a 16 СЕ89a 2—3 Литург.В съответствие с.  рекⷮ҇ѫ менꙿно протво гласѹ.  по семь слⷡ҇а.  бгородьно СЕ 11b 20 Изч СЕ Нвб противо книж остар ОА ВА