Старобългарски речник
пространьство 
пространьство ср 1. Пространство, простор ѡтъ пеал прїꙁъвахъ гѣ. ї ѹслꙑша мѩ въ пространьство СП 117.5 2. Прен. Свобода, право мьнѣ рее котꙑгꙑ постлаш гда нштѧѧ одѣваш. мене съгрѣваш. гда схъ горькꙑѧ стѹден  болѣꙁн ѹрѣшш. постелꙗмъ мѹ котꙑгꙑ. да сь дѣтьм намъ бѫдетъ вьпт пространьство С 341.23—24 3. Прен. Искреност, откровеност бѣахѫ бо  їн ѹенц сѹсѹ. седꙿмь десꙙтъ сменемь. нь т вътор бѣахѫ. т не толкѫ мѣахѫ ьсть. н толко пространьство. не прꙙстшꙙ сѧ танꙑхꙿ толцѣхъ С 409.8 Изч СП С Гр πλατυσμός παρρησία Нвб пространство ОА ВА АК ЕтМл БТР АР