Старобългарски речник
простовласъ 
простовласъ -ꙑ прил Който е с разпуснати, несресани коси [в знак на скръб] лютомь гнѣвомъ града родомъ бмꙑ. гда крава  трьꙁанꙗ мѫжь  женъ. въ градьнꙑхъ стьгдахъ  междахъ.  отꙿцемъ  матеремь простовласомъ сѫштемъ.  ꙁѣло жалꙙштемъ о младꙑхъ ꙙдѣхъ сѣен С 397.13 Изч С Гр λυσίκομος Нвб Ø