Старобългарски речник
проспатеръ 
проспатеръ м Главен оръженосец, началник на охрана прведошꙙ же естънааго съсѫда  стежера мѫенкомъ. крѣпа вѣрꙑ камꙑка. еодѡра непобѣдмааго. славънꙑна проспаера. дрѹгааго скопꙿца подражаѧ конꙿдаьскꙑѧ. же флпѹ не покажетъ водꙑ крьстт сꙙ С 60.18—19 Изч С От гр πρωτοσπαϑάριος проспаеръ Нвб Ø