Старобългарски речник
проскѹпьство 
проскѹпьство ср Продажност, користност, поквара младенштъ бо стьство. не вѣстъ пронꙑрꙗ н проскѹпьства мѣт. н работатъ страст льст нъ ꙗкоже мъ свꙙтааго дѹха даръ въ ѹш въложтъ С 337.24 Изч С Гр πανουργία Нвб Ø