Старобългарски речник
прорцат 
прорцат -прорцаѭ -прорцаш несв прорѫ -прореш 1. Предричам, пророкувам, пророчествам  пророкъ даудъ прорꙙ глаголааше. оклеветаѭштааго та блжнꙗго свого. сего ꙁгонꙗхъ. гръдомъ окомъ  несꙑтомъ срьдьцемь сь н҄мъ не ꙗдѣхъ С 305.27 нѣс л же прорцамо слꙑшалъ. то же прѣд стоѧште вдш С 337.9 глагол҄ ѹбо такожде вь н҄ь.  бѫдеш въ того такъ. ꙗкоже  онъ. того рад бол҄ стъ. же сце глагол҄етъ  проретъ С 381.23 мноꙁ бо м рекѫтъ рее. менемь твомъ прорцахомъ.  рекѫ мъ не вѣдѣ васъ С 383.22 2. Прич. сег. страд. като същ. прорцамꙑ м ед ὁ προφητευόμενος Прореченият, този, за когото са предрекли пророците повѣждь м ѹбо ѡ ждовне. ꙿто сꙙ пророкꙑ велаш. а прорцамааго корш С 334.28 Изч С Гр προφητεύω Нвб прорицая остар ОА АР Срв проричам НГер ЕтМл БТР ДА