Старобългарски речник
пронꙑр҄ь 
пронꙑр҄ь -ꙗ ср Коварство, подлост, измама младенштъ бо стьство. не вѣстъ пронꙑрꙗ н проскѹпьства мѣт. н работатъ страст льст С 337.24 Изч С Гр πανουργία пронꙑр Нвб Срв пронирство остар