Старобългарски речник
пронꙑрьство 
пронꙑрьство ср Хитрост, подлост, коварство мнте бо ѹбо пронꙑрьствомъ въꙁдръжанꙗ. пронꙑрт славѫ божѭ. не раꙁѹмѣѭште. ꙗко же сꙙ мене ослѹшатъ.  отьца сꙙ ослѹша С 331.12  вон прсѣдѣахѫ.  не рождаахѫ въ сѫботѫ то творꙙште.  дѣлаѭште. нъ на дꙿно тъьѭ ꙁьрѣахѫ на сво пронꙑрьство. ꙗкоже тѣмь да оделѣѭтъ. же сетънааго беꙁѹмьꙗ стъ С 444.7 Изч С Гр πρόσχημα πονηρία Нвб пронирство остар ВА