Старобългарски речник
пронꙑръ 
пронꙑръ м Дяволът, сатаната, лукавият прен господьнꙗ стъ ꙁаповѣдь же глагол҄етъ. бѫд вамъ. е. е.  н. н. а же лше того. то отъ пронꙑра стъ. на н҄емъже ѹбо мѣстѣ господь съподоблъ мꙙ стъ сѣст С 205.11 Изч С Гр ὁ πονηρός Нвб Срв пронирство ср остар ВА