Старобългарски речник
проклъ 
проклъ м ЛИ Прокъл — константинополски патриарх [434—446 г.] мⷺца тоⷢ҇ ҃ стъⷯ оць наⷲ҇х. архппъ бъвшх цр градѣ. максмна прокла. анатолѣ  ћенада.  стⷢ҇а глігора новаго юⷣ҇творⷰ҇ А 127а 27 Изч А Гр Πρόκλος