Старобългарски речник
проꙁрат 
проꙁрат -проꙁраѭ -проꙁраш несв Проглеждам, възвръщам си зрението ꙇсъ рее ма. шъдъша въꙁвѣстта оанов. ѣже вдѣста  слꙑшаста. ѣко слѣп проꙁраѭтъ. хром ходѧтъ М Лк 7.22 Срв.Мт 11.5 М З А тѣмже ꙗвѣ прѣжде вьпꙗше саа к н҄мъ глаголꙙ. глѹс слꙑште.  слѣп проꙁрате вдѣт С 323.3 Изч М З А С Гр ἀναβλέπω Нвб Срв прозирам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР