Старобългарски речник
продльжень 
продльжень -ꙗ ср прт въ продльжень рѣ εἰς πλάτος ἔρχομαι συντυχίας Вляза в разговор, започна да говоря веденъ бꙑ къ мльальнкѹ.  цѣловавꙑ  прѣбꙑ ѹ н҄его дьва дьн.  въ продлъжен пршъдъ рѣ. ꙁаклꙙ  да повѣстъ мѹ о себѣ.  да съкажетъ мѹ кто стъ С 294.24—25 Изч С продлъжен Нвб продължение ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР