Старобългарски речник
продльжат 
продльжат -продльжаѭ -продльжаш несв Продължавам, разгръщам, развивам ꙗкоже бо вь вергахъ ꙁлатахъ. пртокꙑ дрѹгъ дрѹꙁѣ сьплетенъ. дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ кождо. съвъкѹплено же кождо комьждо.  продльжамо стъ  сце  свꙙтꙑхъ еуагг҄ел юдеса С 318.18 Разпростирам.  хотꙙште покаꙁат.  прѣдъ смъ льстьца сѫшта.  до гроба ꙁъль продлъжаѭтъ. того дѣлꙗ скорѣ въста С 443.20—21 Изч С Гр παραπέμπω ἐκτείνω продлъжат Нвб продължавам, продължа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА