Старобългарски речник
провѣꙗт 
провѣꙗт -провѣѭ -провѣш св За вятър — проветря, продухам вьстан сѣвере  прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ. ꙁаѹтра рее въсходꙙ їс С 349.15 Изч С Гр διαπνέω Нвб провея [се], провявам [се] остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл