Старобългарски речник
прѩть 
прѩть -ꙗ ср 1. Получаване, приемане на нещо по прѧт м отъ ловѣколюбвааго ба велкꙑ даръ С 525.15 егда нравъ благъ съ доброьстмъ въꙁдрастъ ... тъгда вьсе же вь семь жт прѣобдѣвъ. къ обѣштанꙑхъ благꙑхъ прѧтю подвꙁатъ сꙙ С 252.7 2. Прен. Приобщаване, духовно сближение моⷧ҇ ѡ ꙁбавлень блѫда. ꙇ о ѹгашень пльт. ꙇ о съхранень вꙿсего блѫдъна. ꙇ о прѩть вꙿсего дрѹга спсъна СЕ 36b 18—19 не бо бѣ нкоже хрстосомъ бꙑвамо дѣло. же  не мѣаше танааго ловѣкъ дѣл҄ьма твормаа ... н дно же не къ небесьнѹѹмѹ прѧтю подвгнѣаше ѹмъ С 346.11—12 прдѣте ѹбо вьс да радѹмъ сꙙ о г ... нктоже ... да не дрꙙхлъ на прѧт обрꙙштетъ сꙙ. да не бѫдетъ съ ꙁълꙑм гражданꙑ осѫжденъ ... же не рашꙙ прѧт. господна с цѣсара вь себѣ С 319.18 3. Приемане на храна, ядене моⷧ҇ ѡ ꙁбавлень вельѣда ка. ѡ прощень. ꙇ о прѩть обѣда слънааго СЕ 36а 11 Приемане на свето причастие, причестяване. гі ... црквь сътворь нескврънꙿнѫ дха твоего стааго. въ прѩте прѣстꙑхъ твохъ. ꙇ бесъмрътънꙑхъ танъ СЕ 22b 24 прѩть сѫда τὸ δοῦναι δίκας Понасяне, изтърпяване на наказание творѣаше сьнѣдь. наставьнка мѫшта блаженааго дауда. по съблѫжден нъ въꙁвратвъшааго.  вь прѧтьꙗ мѣсто ꙁа блѫд сѫда С 523.4—5 прѩть ѹтрьн҄е ἀντίλημψις ἡ ἑωϑινή Зазоряване, сипване на зората въ конецъ пріѩтъї. ѹтрьнімъ псамъ двъ СП 21.1 Изч СП СЕ С Гр τὸ δέξασϑαι ἀπόλαυσις παραδοχή ὑποδοχή прѧт прѩт прѩте прѧть прїѩтъе Нвб Срв приемане ОА ЕтМл БТР АР