Старобългарски речник
прꙗт 
прꙗт -прꙗѭ -прꙗш несв Помагам, оказвам помощ на някого, грижа се за някого аꙁъ нщъ есмъ і ѹбогъ. гъ прѣетъ м. помощънікъ моі  ꙁащітітелъ моі СП 39.18 вона бѣаста ѹ того кънꙙꙁа ...  кнꙙꙁемь посълана на крьстꙗнꙑ мѫтъ. она же небѣгъша повелѣніꙗ кнꙙꙁъ пае крьстꙗномъ прꙗта С 212.17 Изч СП С Гр φροντίζω прѣт Нвб прияя остар ЕтБАН Срв прия[тел] м