Старобългарски речник
пршьсть 
пршьсть -ꙗ ср 1. Пристигане, приближаване вь врѣмꙙ пршьстꙗ хъ. юда стоꙗше блꙁъ хъ тъ рекꙑ. то хоштете м дат  аꙁъ вамъ прѣдамꙑ  С 413.13 2. Посещение, отиване при някого [образно] сѹгѹбо дьнесь прішестіе гне ... къ комъ посѣштенье отъ небесе на ꙁем. отъ ꙁемлѧ подъ ꙁемлѫ. бъ пріходтъ К 12b 37 3. В християнството — пришествие, идването на Бог Слово на земята в лицето на Исус Христос плътънѹмѹ его пршестю обещьнц бꙑвъше  бже(ствьнѣ го) благода(т пра)стьнц бѫдемъ Х IАа 24 4. Пришествие — в християнството бъдещото идване на Исус Христос на земята за съд над живи и мъртви; Второ пришествие тако бѫдетъ ꙇ въ пршьсте сна скаго З Мт 24.39 Изч З К С Х Гр παρουσία ἔφοδος прішестіе пршьст пршьсте пршест Нвб Срв пришествие остар ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР