Старобългарски речник
пршесте 
пршесте вж пршьсть