Старобългарски речник
прѧстьно 
прѧстьно ср Причастен — църковно песнопение, което се изпълнява на литургията по време на тайнството причастие прѧстъно. ашѫ спсенѣ Е 25б 9 прⷱ҇. радѹте сѧ праведн о г Е 24б 15 прⷱ҇. глаⷭ҇. д҃. домѹ твоемѹ подобаетъ стꙑн г Е 25а 9 (прⷱ҇) (Мирчев, Кодов, с. 247, бел. Индекс) ꙁнамена сѧ Е 33а 10 Изч Е Гр τὸ κοινωνικόν прѧстъно Нвб причестно ЕтМл