Старобългарски речник
претат 
претат -претаѭ -преташ несв св Присъединявам, приобщавам, причислявам [прен.] гі ... ꙇꙁбав ѩ отъ вꙿсеѩ болѣꙁн ... наставлѣѩ въ стꙑ молтвьнꙑ тво храмъ. праѩ (погр. вм. претаѩ, Нахтигал, с. 61, бел. под линия) стѣмь ꙇ мꙑсльнѣмь твоемь стадѣ СЕ 26b 6 достонънꙑ трѹдъ свохъ дарꙑ прмъ.  вѣньцꙙ. къ тѣмъ претанъ бꙑвъ.  прсно съ тѣм прѣбꙑваѧ С 272.24 Изч СЕ С Гр συνάπτω κληρονομίαν λαγχάνω Нвб Срв причитам [се] ’причислявам ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА преброявам’ ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА причета [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА