Старобългарски речник
пртварꙗт 
пртварꙗт -пртварꙗѭ -пртварꙗш несв 1. Карам, накарвам, подтиквам някого да извърши нещо ѹбоꙗвъ бо сꙙ пагѹбьнꙑ ꙁм. отъ покаꙗньꙗ подамааго. отъ вьꙁскаѭштмъ того вьсесрьдь справьеньꙗ. пртварѣтъ го. ꙗкоже мнѣаше ѹже свого плѣньнка. бол҄е прьвааго прложт беꙁаконь С 521.23 2. Добавям, прибавям отъ съна въꙁбѹждаѭшта мꙙ. сънт  псанью прѣдат. ꙗже отъ ловѣка бжꙗ анна. боꙗꙁньѭ многоѭ ѹѧтъ ...  ꙙстаꙗ благꙑхъ съповѣданьꙗ. слѫ пртварѣт ште напае.  подвꙁат творꙙштмъ ѧ С 543.29 Умножавам. ꙗко цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ  многам тѫгам обьѧтѹ. ꙗкоже въ пѫнѣ сꙑ ...  многꙑ пртваратъ грѣхꙑ. ѹбогꙑ же отъ всего сего свободь стъ С 492.14 Изч С Гр παρασκευάζω προστρίβομαι пртварѣт пртварат Нвб Срв притварям [се] ОА ВА НГер БТР АР ДА