Старобългарски речник
прсѧжень 
прсѧжень -ꙗ ср Докосване, допиране прідохъ пакꙑ съкаꙁатъ омѫ. отъпрьва ѹбо не вѣрѹѭштѹ господьню вьскрьсенью. послѣжде же по вдѣн  по прсꙙжен. вѣрѹѭштѹ ха  ба го намѣнꙙшта С 498.18 Изч С Гр ἀφή прсꙙжен Нвб Срв присягане, [по]сягане