Старобългарски речник
прставл҄ень 
прставл҄ень -ꙗ ср 1. Кръпка, прибавка, поправка нктоже прставленѣ плата не бѣлена. не прставлѣатъ рꙁѣ ветъсѣ М Мк 2.21 З. Срв.Мт 9.16 М нкътоже прставленѣ рꙁꙑ новꙑ. не прставлѣатъ на рꙁѫ ветъхѫ ... ꙇ ветъсѣ не прклютъ сѧ прставлене еже отъ новааго М Лк5.36 З 2. Надзор, управление, грижа ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... на пѫть етеръ. волеѭ наставьшемь. ꙇ аћлꙑ прставленемь съхраньшемъ СЕ 52а 25 прставл҄ень домовьно οἰκονομία Домакинство, управление на къщата [на стопанството] то се слъшѫ о тебѣ. въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь М Лк 16.2 З М З СЕ Гр ἐπίβλημα ἐπιστασία μετάστασις [вар. μετανάστασις] прставлен прставлене Нвб Срв приставяне ’пришиване на кръпка’ ср ОА ВА БТР