Старобългарски речник
прснодѣваꙗ 
прснодѣваꙗ ж За Богородица — винаги запазила девство, вечна девица, вечна девственица тѧ молмъ влко ... вьпльщьшааго сѧ отъ стааго дха. ꙇꙁ марѩ славънꙑѩ.  прснодѣвꙑѩ брцѧ СЕ 61b 21 тꙑ ес просвѣщаѩ вꙿсего ка ... ѹмоленъ бꙑваѩ отъ стꙑѩ брцѧ. ꙇ прснодѣвꙑѩ марѩ СЕ 93b 5 Изч СЕ Калка от гр ἀειπάρϑενος Вж. при прснодѣва Нвб