Старобългарски речник
прсмъ 
прсмъ [погр. А 112d 20] вж емпрсмъ