Старобългарски речник
прсвонь 
прсвонь -ꙗ ср Присъединение, съединение, обединение  по съмрьт съмрьть ѹмрьтввъше прсвонмъ же къ бѹ С 542.23—24 прсвонмъ же к н҄мъ пррштѫшт. небеснꙑѧ гражданꙑ творꙙтъ С 542.28—29 Изч С прсвон Нвб присвоение остар ВА ЕтМл Срв присвояване ОА НГер ЕтМл АР