Старобългарски речник
прплест 
прплест -прплетѫ -прплетеш св Преплета, сплета, кръстосам шрокꙑ  пространъ пѫть. дв прплетенъ стъ С 350.17 Изч С Гр συμπλέκω Нвб приплета, приплитам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв Приплет МИ ХХ,ЛИМР