Старобългарски речник
пробрѣтень 
пробрѣтень -ꙗ ср 1. Придобивка; нещо постигнато, от което има полза; печалба добро сьмѣреньꙗ пробрѣтень ходата бꙑваатъ С 513.18—19 2. Полза, облага аꙁъ тебе о пробрѣтен въпрашахꙿ. тꙑ же м врѣдъ повѣдаш С 447.11 Изч С Гр κτῆσις κέρδος пробрѣтен Нвб приобретение книж остар ОА ВА БТР РРОДД