Старобългарски речник
прношень 
прношень -ꙗ ср 1. Донасяне, докарване не самомѹ страдат трѹда прношеньꙗ водѣ С 551.26 2. Дар, приношение, жертва жрътвꙑ ї пріношеньѣ не въсхотѣ СП 39.7 премꙑ въꙁможьно прношене въдовцѧ. благоволено. прм ꙇ се прнесене. отъ раба твоего СЕ 13b 9 моⷧ҇. наѧтью вꙿсемѹ прношенью СЕ 13b 2—3 славмъ тѧ. дателѣ вꙿсемѹ добрѹ прношенью СЕ 14b 8 прношень бꙑт προτίϑεμαι Предоставям, предлагам ѣко вь есть стꙑхъ твохъ. с прношенѣ сѫтъ СЕ 13а 20 Е СП СЕ К С Гр προσφορά αἴτημα τὰ προσφέροντα прношен прношене пріношень Нвб приношение книж ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР