Старобългарски речник
прнкнѫт 
прнкнѫт -прнкнѫ -прнкнеш св Надникна, погледна надолу, надзърна ꙇ прнкъ вдѣ рꙁꙑ еднꙑ лежѧштѧ М Лк 24.12 З, А. Срв.Йо 20.5 М А прне въ гробъ. ꙇ вдѣ дъва анћла М Йо 20.11А гъ съ нбсі прініе на снꙑ лѩ СП 13.2 Срв. СП52.3 ѣко прініе съ вꙑсотꙑ стꙑѩ своеѩ СП 101.20 Образно. правъда съ нбсі прініе СП 84.12 Изч М З А СП Гр παρακύπτω διακύπτω ἐκκύπτω прінікнѫт Нвб приникна диал НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА