Старобългарски речник
прмѧтат сѧ 
прмѧтат сѧ [погр. СЕ 54b 2—3] вж прметат сѧ