Старобългарски речник
прмѣшат сѧ 
прмѣшат сѧ -прмѣшаѭ сѧ -прмѣшаш сѧ несв Присъединявам се, приобщавам се ꙇ прмѣшаѩ сѧ стѣмь твоемь дсѣ. наслѣдьнкъ бѫдетъ. црства нбснааго СЕ 74b 2 Изч СЕ Гр κατασκηνόω [вар. ἐπισκήνωσις] Вж. при прмѣст сѧ Нвб