Старобългарски речник
прмѣтат сѧ 
прмѣтат сѧ -прмѣтаѭ сѧ -прмѣташ сѧ несв Намирам се на последно място, подхвърлян съм, пренебрегнат съм [прен.] іꙁволхъ прімѣтаті сѩ въ домъ ба моего пае. неже жіті въ селѣхъ грѣшьнііхъ СП 83.11 Срв. СЕ84а 7 С147.19 Изч СП СЕ С Гр παραρρίπτομαι прімѣтаті сѩ преметат сѧ Нвб Срв подмятам ’пренебрегвам някого’ ОА БТР