Старобългарски речник
прмѣст сѧ 
прмѣст сѧ -прмѣшѫ сѧ -прмѣсш сѧ св Присъединя се, прибавя се, приобщя се съподоб  пакꙑ жтью людь твохъ. прмѣст сѧ СЕ 23b 2 хощеш ... сновьствѣ его прмѣст сѧ СЕ 66b 8 съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.20—21 въ вѣрьнꙑхъ паствѣ не прмѣшѫ сꙙ С 355.28 Присъединя се към определена категория, причисля се. съподоб ѧ прмѣст сꙙ къ небесънꙑмъ твомъ.  стнънꙑмъ вономъ С 110.6—7 Изч СЕ С Гр ἐγκαταμείγνυμι ἐμαυτόν οἰκειόομαι συναριϑμέομαι συνενόομαι Нвб примеся [се], примесвам [се], примесям [се] диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР примешам [се] диал ВА НГер ДА