Старобългарски речник
прмꙑшлꙗт 
прмꙑшлꙗт -прмꙑшлꙗѭ -прмꙑшлꙗш несв Измислям, изнамирам, замислям не прмꙑшлꙗ м съмрьт вѣьнꙑѧ С 1.29 прмꙑшлꙗ ѹбо мѫкꙑ лкꙑ хоштеш С 12.22 прмꙑшл҄ѣ ѡ томтелю мѫкꙑ С 165.22—23 да ѹбо прмꙑшлꙗ. о наю лко хоштеш мѫкъ С 181.17 доста же прмꙑшл҄ѣѭшта горъкꙑѧ мѫкꙑ С 210.19—20 Изч С Гр ἐπινοέω прмꙑшл҄ѣт Нвб Срв промишлявам остар ОА ВА Дюв