Старобългарски речник
прморь 
прморь -ꙗ ср Поморие, област край море; приморие мѣаше село вьнѣ града ... такожде же  ѹкꙿторъ мѣаше  тъ ѹ прморꙗ С 204.10 колко островъ. колко рѣкъ колко прморꙗ. колко родовъ ... т вьс крьста рад алꙿѫтъ С 431.3 Изч С Гр παραϑαλάσσιον μέρος αἰγιαλός прмор Нвб приморие, приморе диал ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР ДА Срв Приморско МИ Приморец МИ СНМБ