Старобългарски речник
прльпѣт 
прльпѣт -прльплѭ -прльпш св Привържа се към някого или нещо [прен.] же бо о томꙿ праꙁдьноват  радоват сꙙ.  прлꙿпѣт нтоже нѣ того горе С 447.13 Изч С Гр προσηλόομαι прлꙿпѣт Нвб Срв прилепя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР