Старобългарски речник
прлагат сѧ 
прлагат сѧ -прлагаѭ сѧ -прлагаш сѧ несв 1. Сравнявам се, приравнявам се, съответствам на нещо агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ ннѣшнмъ ерслмѣ Е 27б 15 2. Присъединявам се към някого, включвам се не вьслѣдѹтъ правьдьнааго. а ьтꙑ мѹ дьн  праꙁдьнꙋѧ сь обьштмь вьсел҄ен прлагаѧ сꙙ. къ дрѹгомъ омномъ С 509.25 3. Увеличавам се, уголемявам се  прлагааше сꙙ сло вѣрѹѭштхъ по вьсꙙ дьн С 538.18—19 Изч Е С Гр συστοιχέω συντάσσω ἐμαυτόν Нвб прилагам, приложа ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА