Старобългарски речник
пркѹплꙗт 
пркѹплꙗт -пркѹплꙗѭ -пркѹплꙗш несв Присъединявам към нещо, съединявам, свързвам вьс ѹбо сьлѣмъ сꙙ вь тѣло дно. не пльт дрѹгъ къ дрѹгꙋ сьмѣѭште. нъ дѹшꙙ кѹпьно къ любьвънѹѹмѹ сьвѫꙁѹ. прклѹпьꙗѭште (погр. вм. пркѹпльꙗѭште, Север., с. 424, бел. под линия) С 424.2 Изч С Гр συνάπτω Нвб Срв [съвъ]купявам, [съвъ]куплявам остар ОА ВА ЕтМл БТР