Старобългарски речник
пркръвень 
пркръвень -ꙗ ср Покривало, тъкан за покриване премꙑ понѣвѫ отъ рѫкѹ лоⷡ҇ю. пркръвене тѣлѹ своемѹ СЕ 38b 21 Изч СЕ пркръвене Нвб Срв кров м остар ВА ДА покров м остар ОА Дюв НГер