Старобългарски речник
прклюа 
прклюа -ꙗ м по прклюаю κατὰ συγκυρίαν Случайно, по стечение на обстоятелствата по прклюаю же ере еднъ съхождааше пѫтемь тѣмь. ꙇ вдѣвъ і ммо де М Лк 10.31 Изч М З А СК пріклюа Нвб Срв приключа се св ВА НГер РРОДД