Старобългарски речник
прмань 
прмань -ꙗ ср 1. Приемане, прием в съобщество сълѹ сꙙ градт манастꙑръ ... на прман тѹ новопрходꙙштхъ ꙁ мра С 284.14—15 2. Събиране, вместване на нещо, сбиране сътвор панцѫ ꙁѣло малѫ. на прман дъждьнꙑхъ водъ С 549.14 Изч С прман Нвб приимание остар ВА НГер Срв приемане ОА ЕтМл БТР АР