Старобългарски речник
прꙁъвань 
прꙁъвань -ꙗ ср Призоваване, повикване, молитвено обръщение полꙗ свꙙштеноѭ водоѭ тѣло. сътворвъ прꙁъвань стꙑѧ троцꙙ С 537.6—7 Призив, молба, молене. г помꙙн мꙙ  обл мо прꙁꙿван С 15.27 Изч С Гр κλῆσις прꙁꙿван Нвб Срв призъваване остар НГер призоваване ЕтМл АР