Старобългарски речник
прꙁрат 
прꙁрат -прꙁраѭ -прꙁраш несв 1. Гледам, взирам се, наблюдавам ѡоі (!) его на нщаего пріꙁіраете СП 10.4 о его на ѩꙁꙑкꙑ прꙁраете СП 65.7 пріꙁіраѩ на ꙁемлѭ творѩ ѭ трѩсті сѩ СП 103.32 да бѫдете на мѧ прꙁраѭщ о тво влко СЕ 79а 18 2. Прен. Наглеждам, грижа се, приглеждам къто ѣко гь бъ нашъ жвѫꙇ на вꙑсокꙑхъ. ꙇ на съмѣрена пріꙁіраѩ СП 112.6 Срв. СЕ22а 4—5 ѣко вꙑсокъ гь ї на съмѣрена пріꙁіраетъ СП 137.6 бъ же еднъ прꙁраетъ СЕ 55а 5—6 Изч СП СЕ Гр ἀποβλέπω ἐπιβλέπω ἐφοράω ἐπισκοπέω пріꙁірат Нвб призирам [се], призра [се] остар ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА