Старобългарски речник
пржть 
пржть -ꙗ ср пржть ѧдъ [ѧда] τεκνογονία Раждане на деца жена ... съпасена же бѫдетъ пржтьмъ ꙙдъ С 482.25 кꙑм же пржтьмъ ꙙдъ. не пржтмь л ꙙда марїна С 482.25—26, 26 Изч С пржт Нвб Срв житие остар ОА ВА АК НГер ЕтМл МлБТР БТР РБЕ ЕтБАН