Старобългарски речник
прдѣт 
прдѣт -прдеждѫ -прдеждеш св Поднеса, дам нещо, подам он же сплъньше гѫбѫ оцьта. на ѵсопъ въꙁнеꙁъше. прдѣшѧ къ ѹстомъ его М Йо 19.29 Изч М З А Гр προσφέρω Нвб Срв [в]дена, [на]дена ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР ДА