Старобългарски речник
пргваждат 
пргваждат -пргваждаѭ -пргваждаш несв Приковавам [с гвоздеи], ръзпъвам млъанемь свомь пргваждаемъ. на распонѣ. хе ... побѣдлъ ес вꙿсѧ глꙑ. неьствꙑхъ СЕ 43а 12—13 потомь пргваждатъ сꙙ на дрѣвѣ крьстьнѣѣмь С 11.11 пргваждат сѧ Изч СЕ С Гр προσηλόω Нвб Срв загвоздвам, загвоздям БТР РБЕ пригвоздя св ВА