Старобългарски речник
првѧꙁань 
првѧꙁань -ꙗ ср Привързване, прикрепване към нещо, завързване же ѹрвавъ сꙙ отъ првꙙꙁаньꙗ.  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ С 565.18 Изч С првꙙꙁань Нвб Срв привързване веза св везувам несв диал Дюв привезвам несв ВА НТ НГер