Старобългарски речник
прврѣщ 
прврѣщ -прврьгѫ -прврьжеш св 1. Захвърля, изхвърля някъде првръженъ бꙑстъ въ островъ С 539.4 2. Сложа, поставя прстѫпшѧ къ немѹ народ мъ(но)ꙁ. ꙇмѫще ... хромꙑ ... ꙇ првръгѫ ѩ къ ногама свама.  сцѣл ѩ М Мт 15.30 З 3. Прен. Предоставя, предам къ тебѣ прівръженъ есмъ ꙁ ложеꙁнъ СП 21.11 Срв. СЕ62а 19—20 прврѣщ себе προσρήσσω Хвърля се, устремя се към нещо  плаѫшт прврьже себе къ двъремъ С 516.5 Изч М З СП СЕ С Гр ῥίπτω ἐπιρρίπτω προσρήσσω пріврѣщ Нвб Срв връгам остар и диал Дюв НГер въргам остар диал МлБТР ДА