Старобългарски речник
прбѣжще 
прбѣжще ср 1. Прибежище, убежище, подслон каменъ прібѣжіще ꙁаѩцемъ СП 103.18 бѫді мі въ ба ꙁаштітітелъ.  въ домъ прібѣжіщю съпасті мѩ СП 30.3 дрѹгꙑ въ ѫтрьн҄хъ прбѣжштхъ штаꙁааше С 466.16 2. Прен. Закрила, помощ, утешение прбѣжще  сла намъ бꙑстъ крѣпкаѣ помощънце мрѹ Е 21а 13 дръжава  прїбѣжще дшамъ нашїмъ Е 28б 9—10 ї бꙑстъ гъ прібѣжще ѹбогѹмѹ СП 9.10 бъ намъ прібѣжіще і сіла СП 45.2 ѹтвръжденіе мое ї прібѣжіште мое есі тꙑ СП 70.3 Срв. СП17.2 СП31.7 СП30.4 С234.25—26 ꙁастѫпьнікъ моі есі тꙑ. і прібѣжіште мое СП 90.2 Срв. С70.22 Е СП С Гр καταφυγή прібѣжіще прбѣжште прібѣжще прїбѣжще прібѣжіште Нвб прибежище ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ДА